söndag 1 mars 2009

Rocken är eftersatt i Sverige!

Inför vår sista februarispelning på (club phone me i Falun) kunde man läsa lite! Vi är snart tillbaka på vägarna igen! Lås dörrar och fönster!
Artikel i Dalarnas Tidningar läser du här!
Dalademokraten läser du här!